9 класс

Маршрутныя лiсты

Відэаурокі

Источник: http://nov.groiro.by/

Тэма: Паўтарэнне па тэме "Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак”

Аўтар: Зданович А.В. ДУА «Сярэдняя школа №31 г.Гродна»

https://youtu.be/UcJnBHPewyw

Тэма: Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

Аўтар: Зданович А.В. ДУА «Сярэдняя школа №31 г.Гродна»

https://youtu.be/bAbvEOgePvU